Styret 2017/2018

 

Styret I Hærland bygdekvinnelag  2017/2018    

                                                 

Leder:             Inger P Homstvedt                  tlf 69895727/48148450        

     epost: ingerhomstvedt@hotmail.com

Nestleder:      Merete Andersen                    tlf:  40228731

                                                                      epost: merete601@gmail.com

Kasserer:         Anne H Revhaug                  tlf: 92046640

                                                                      epost: ahrev@hotmail.com

Sekretær:        Jorunn Løken  Strømnes        tlf: 95048724

                                                                      epost: jorunnlost@gmail.com

Studieleder:   Anne Marie Indrehus               tlf: 91346903

                                                                       epost: annind@ostfoldfk.no

 

1. vara:           Unni Flønes                           tlf: 90111183

                                                                      epost:

2. vara:           Astrid Løken                          tlf: 98455132

                                                                     epost:

 

Leder i valgkomiteen: Karin Sandem            tlf: 41445534
                                                                    epost: karinsandem@hotmail.com

 

 

 

Bli medlem