Heddal Bygdekvinnelag våren 2017

Møteplan våren 2017.

19. jaunar kl.18.30 Ansvarleg krets Seljord. Tema: "Nye bøker" v/biblioteksjef Karen Hagen. Stad: Bok- og Blueshuset

02.mars kl. 18.30 Ansvarleg krets: Yli. Tema: "Magisk ornamentikk i Heddal Stavkyrkje" v/Anders Kvåle Rue. Stad: Kafé Olea. Inngangspengar

30. mars kl. 18.30 Ansvarleg krets: Strand. Tema: "Bygdekvinner fra nord og sør" v/Anne Mette Gangsøy. Stad: Strand kultur- og Grendehus

27. april kl. 18.30 Ansvarleg Krets: Nordbygda. Omvisning på Tunga v/Hallgeir Bakkalia. Stad: Tunga og Sangerheimen

Turkomitén planlegg sommartur

Det er vevaktivitet på vevstugu. Bingo på Haugmotun. 3 leseringar. Gangelaget er ute på måndagar.

Bli medlem