Møteplan for våren 2020

Møte og aktivitet i vårhalvåret

16. januar  kl 18.30       Besøke Kirkens Bymisjon v. leder Liv Kasin   

                                     Krets/ansvar: Seljord.  Stad: Kirkens Bymisjons lokale.

20. februar kl. 18.30     Besøk på Flyskolen v/flyplasssjef Dag Flåterud 

                                     Krets/ansvar: Yli        Stad: Flyskolen, Tuven

07. mars kl. 10.00        Årsmøte TBK i Sauherad.

19. mars                      Teatertur til Oslo. Ansvar: Turkomitén og Nordbygda

23. april kl. 18.30        Besøke Sauland Bygdekvinnelag. Krets/Ansvar: Rygi.

                                   Stad: Sauland skole

11. mai                       Walk and Run.  Krets/ansvarleg: Styret.

                                  Stad: Notodden Torg

Juni                           Sommartur. Ansvarleg: Turkomitéen

5. - 7. juni                 Landsmøte NBK Stad: Bergen

01. august               Bluesfrokost. Ansvarleg: Notodden i Sentrum/HBK.

                               Stad: Notodden Torg

23. august              Open gard. Ansvarleg: Eigen komité. Stad: Ne Tubås

Aktivitetar elles: Veving på Vevstugu kvar tirsdag. Bingo på Haugmotun. Gangelaget ute kvar måndag.

Bli medlem