Styret 2021

Heddal Bygdekvinnelag sitt styre for 2021

Laila Glittenberg Moen, leiar, tlf. 918 34 903

ikkje valt, nestleiar

Ingrid Haave Kaste, sekretær, tlf. 950 14 391

Astrid Haukvik, kasserar, tlf. 913 06 991

Randi Retterholt, studieleiar, 473 73 808

Olaug Røste Mork styremedlem, tlf. 901 39 686

Lise Wiik, styremedlem, tlf. 981 18 966

Gerd Smylingsås, varamedlem, tlf. 959 92 201

Tonje Harbek Brokke, varamedlem,

Bli medlem