Hof Bygdekvinnelag

Aktuelt

Sosan Asgari Mollestad fikk en krans av godluktende Hillestadgran med seg hjem. (foto Ankica Sjøgren)

Sosan Asgari Mollestad fikk en krans av godluktende Hillestadgran med seg hjem.(foto Ankica Sjøgren)

Hyggelig med besøk fra Hof bkl. denne kvelden

Hyggelig med besøk fra Hof bkl. denne kvelden

Arrangementer

03.

Feb

Hillestad Bygdekvinnelag
Vestfold
Kontaktinformasjon

Sekretær: Heidi Hallerud Lofsberg                 
E-posth.hallerud@gmail.com
Tlf: 93 62 04 88

Bli medlem