Besøk av Eirik Ballestad - Et langt doktorliv i bygda vår - Skjemt og alvor

Han takker alle sine pasienter for at de har gitt ham "et liv" i de 48 årene han har vært lege i Nome kommune.

Eirik Ballestad ble ansatt som distrikslege i Nome 1. august 1973. Han flyttet da til kommunen med familien. Stillingen innebar også en god del verv og møtevirksomhet i styrer og råd i kommunen. Han skrøt av at det var lett å jobbe med den kommunale administrasjonen i Nome.

Bli medlem