Møteplan

8. januar:
Meksikansk papirfletting
v/Jorunn Helgestad

Fredheim
kl.19.00

5. februar:
Diabetes 1 og diabetes 2
v/ Larvik Diabetesforening

Fredheim
Kl.19.00

5. mars:
Gamle steds- og gårdsnavn
v/ Tormod Næss

Fredheim
Kl.19.00

25. april:
Bygdekvinnelaget fyller 80 år. Dette er en onsdag

Tid og sted
kunngjøres
senere

7. mai:
Avleggerauksjon

Fredheim
Kl. 19.00

12. juni:
Sommeravslutning

Sted og tid
kunngjøres
senere.

3. september:
Førstehjelp

Fredheim
Kl. 19.00

1. oktober:
Årsmøte

Fredheim
Kl. 19.00

5. november:
bokkveld

Fredheim
Kl. 19.00

3.desember:
Julemøte
                                              

Det tas forbehold om endringer iprogrammet!

Fredheim
Kl. 19.00

Bli medlem