TUSEN TAKK FOR ET FINT ÅRSMØTE

Mandag 7.10 ble det avholdt årsmøte på Fredheim og nytt styre er satt. Under årsmøtet leste sekretær Signe E. Lofstad sammendrag av årets møter som har blitt gjennomført. Bygdekvinne i Hvarnes har deltatt på den årlige TV-aksjonen, julegrantenning i Gapahuken, strikkeopplæring for 3. og 4. klasse på bygdas skole.  I den forbindelse ble det rettet en spesiell takk til Gerd Synnøve Utklev som år etter år skaffer garn og pinner. Hun klarer å drifte strikkeopplæringen til elevene uten utgifter til materiell. Bygdekvinnene bidro med å lage frokost til lærere og elever siste skoledag før ferien. Takk til Spar Kvelde som sponser pålegg og brød. Laget har også bevilget kokebøker til 6. trinn og ønsket er å inspirere elevene, slik at de blir motivert til å lage mat på egenhånd. Vi har også stilt med damer i vårens ryddeaksjon. Det har vært gjennomført hyggesamling med kaffe og kaker på Kvelde sykehjem og Hanne Odberg bidro med å spille sanger.

Torild Sønsthagen og Signe E. Lofstad har representert i valgkomiteen til Vestfold bygdekvinner(VBK). Torild Sønsthagen og Elsa Ødegård representerte laget på VBK sitt årsmøte. Aud Moe og Jorunn Hogstad stilte opp på «bygdekvinner på lading». Ann Karin J. Grimholt og Torild Sønsthagen var med på styrevervsamling i regi av VBK . Bygda i bevegelse er satsing sentralt og vi bidrar med vår spreke turguide Aud Moe. Det har vært gjennomført 7 onsdagsturer til Grevestein, Øyvann/Langvann, kråkemoåsen, Vindfjell/Østervann, Tåsåsen, Hellenesstien/Utsikten og Ruketuten. Bygdekvinnene har også bidratt til å reparere løperen i kirken. Det ble også sendt søknad Larviksbanken og det ble innvilget 5000 kroner.

 

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter og 5 styremøter og laget består av 30 medlemmer og året har innbrakt over 8000,- på loddsalg, over 3000,- på avleggerauksjonen.Leder fremholdt lagets velvilje til å stille opp når det ble spurt om bidrag, gleden alle viser over å være sammen og latter på møtene- Her ble Astrid Landsverk fremhevet sine gullkorn, noe som førte til spontan klapping fra de fremmøtte. Kveldens vertinne var Herborg Bårnes med nydelige eplemuffins i fargerike tulipanformer. Det var både vanlige og glutenfrie, så her kunne alle nyte den gode smaken.

 

Styret 2018/2019:

Leder: Torild Sønsthagen

Nestleder: Kirsten Landsverk

Kasserer: Anne Hvarnes Nordkvelle

Sekretær Signe Elisabeth Lofstad

Styremedlem: Ann Karin J. Grimholt

Varamedlemmer:

Reidun Ragnhildrød

Kari Husabø

Hildegard Sørli Berge

 

2019/2020:

Leder: Torild Sønsthagen, gjenvalg 1 år

Nestleder: Kirsten Landsverk, gjenvalg 2 år

Kasserer: Anne Hvarnes Nordkvelle, ikke på valg 1 år

Styremedlem:

Ann Karin J. Grimholt

Hildegard Sørli Berge

Varamedlemmer:

Reidun Ragnhildrød, gjenvalg

Kari Husabø, gjenvalg, gjenvalg

 Signe Elisabeth Lofstad, ny

Bli medlem