Styret 2018/2019

Oversikt over sittende styre med kontaktinformasjon.
Leder:
Tove Moland
Tlf: 46878860
 
Nestleder
Lina Omsland
Tlf: 95423113
 
Sekretær
Linda Merete Gusland
Tlf: 95189513
 
Kasserer
Turid Zagar Nes
Tlf: 91875026
 
Studieleder
Gro Edvardsen Saga
Tlf: 95227664
 
1. styremedlem
Jane Lydhus Nøklegård
Tlf: 97522443
 
2. styremedlem
Kristin Vassbotten
Tlf: 97065056
 
1.vara
Annette Aadalen
Tlf: 90138603
 
2.vara
Inger Birgitte Dæhli
Tlf: 99469867
Bli medlem