Kråkstad bygdekvinnelag

Kråkstad Bygdekvinnelag ble stiftet i 1934. Vi har i dag 55 medlemmer.

Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon som ivaretar kvinner og bygdefolkets kulturelle og økonomiske interesser.

Kråkstad Bygdekvinnelag er et aktivt lag. Vi fokuserer på matkultur,tradisjoner og viktigheten av norsk matproduksjon.

Vi arrangerer ca.10 medlemsmøter i året.

Barnejuletrefest for hele bygda hvert år.

Arrangerer fest for eldre i bygda sammen med sanitetsforeningen.

Bygdekveld .Åpent for alle en gang i året.

Sommerturer.

Strikking på 4.trinn på skolen.

Vi plukker søppel i og rundt Kråkstad sentrum i aprilmåned hvert år.

Er med på arrangementer som Olsok og Åpen gård.

Vi er et godt møtested for kvinner.

Har du lyst til å være sammen med oss så er du hjertelig velkommen.

Ta kontakt med Tone Glemmestad på telefon 93280494 eller på mail tglemme@online.no

Bli medlem