Ei helsing frå Mjølkerommet på Systuen Bjorli!

Julehelsing frå Lesjaskog Bygdekvinnelag, ved leiaren som bruker mykje tid i mjølkerommet no før jul!

En hilsen fra Lesjaskog Bygdekvinnelag med ønske om ei god førjulstid.

 

Bildet er fra Mjølkerommet, som navnet tilsier var det det gamle Mjølkerommet på gården før dyrene ble flyttet i fellesfjøs for 12 år siden.

Det har siden blitt oppusset og godkjent til sitt bruk.

Har laget konfekt siden 2008. Selger på markeder og butikker i nærområdet. Eller sender i posten 

 

Prøver sette mitt særpreg på de jeg lager, både med smak og utsjånad. Smaken er som jeg har skrevet "med ett hint av kjærlighet ".

Bitene er godt delelig med noen du er glad i. Eller bare nyte selv.

Bær som setter smak på ganasjen er stort sett plukket i nærmiljøet.

Men bruker også andre ingredienser.

 

Laila Brøste

Leder Lesjaskog Bygdekvinnelag 

Lesjaskog

Lesjaskog er en skolekrets og et kirkesogn i Lesja kommune i Oppland fylke. Lesjaskog stasjon er et tidligere stoppested langs Raumabanen. Lesjaskog ligger lengst nord i Gudbrandsdalen, og er en fjellbygd der landbruk frem til nå har vært viktigste næringsvei.

Klimaet så nær fjellet er lite egnet til kornproduksjon, så her er det sauehold og storfe med melk- og kjøttproduksjon som er dominerende. Saueholdet har de siste 20 årene vært sterkt plaget av at jerv dreper og lemlester store mengder lam i løpet av sommeren når dyrene går på fjellbeite. Melkeproduksjonsbrukene er i ferd med å bli færre fordi bruk blir slått sammen eller leid ut til andre. En del av innbyggerne er sysselsatt i offentlig tjenesteyting, industri og transport.

Lesjaskogsvatnet ligger 612 meter over havet og har utløp i begge ender. Det ligger på vannskillet mellom øst og vest. Det er Rauma som renner vestover og Gudbrandsdalslågen som renner østover.

 

Kjelde: wikipedia

Bli medlem