Eivor og Mona mottok blomster for innsatsen
Eivor og Mona mottok blomster for innsatsen
Tora hadde sørget for blomster til leder Ingunn
Tora hadde sørget for blomster til leder Ingunn

Nytt styre for 2020

Årsmøte i Småbåthavna

Eivor Meisingset og Mona Korsnes takket av som henholdsvis kasserer og nestleder.

Nytt styre som ble valgt for 2020 er som følger:

Leder: Ingunn Talgø

Nestleder: Kristin Settem

Sekretær: Sølvi Olderkjær Bergslid

Styremedlem: Jeanne Hoseth Rosvold

Studieleder: Tora S. Meisingset

 

1.vara: Anne Sigrid Hafsås Tjugum

2.vara: Arnhild Talgøy

3.vara: Åshild Husby Bergem

Nettansvarlig: Turid Sæterli

Årsmelding 2019 er vedlagt.

 

 

Bli medlem