Om oss

Litt om oss og om historien til Meisingset bygdekvinnelag.

Meisingset Bygdekvinnelag er en fortsettelse av Meisingset Bondekvinnelag som ble starta 14. februar 1928.

De gamle protokollene viser at laget hadde et opphold fra 1940 - 1948.

Bondekvinnelaget ble reorganisert i mars 1960 og hadde et oppstartmøte der Anne Oddrun Bergslid ble valgt til leder.

Norges Bygdekvinnelag bestemte i 2001 at Bondekvinnelagene skulle skifte navn til Norges  Bygdekvinnelag, og på denne måten inkludere flere bygdekvinner.

 

Styret 2020

Leder: Ingunn Talgø
Nestleder: Kristin Settem
Sekretær: Sølvi Olderkjær Bergslid
Studieleder: Tora Meisingset
Styremedlem/kasserer: Jeanne Hoseth Rosvold
Nettansvarlig: Turid Sæterli
 

Bli medlem