Om oss

Litt om oss og om historien til Meisingset bygdekvinnelag.

Meisingset Bygdekvinnelag er en fortsettelse av Meisingset Bondekvinnelag som ble starta 14. februar 1928.

De gamle protokollene viser at laget hadde et opphold fra 1940 - 1948.

Bondekvinnelaget ble reorganisert i mars 1960 og hadde et oppstartmøte der Anne Oddrun Bergslid ble valgt til leder.

Norges Bygdekvinnelag bestemte i 2001 at Bondekvinnelagene skulle skifte navn til Norges  Bygdekvinnelag, og på denne måten inkludere flere bygdekvinner.

 

Styret 2019

Leder: Ingunn Talgø
Nestleder: Mona Korsnes
Sekretær: Sølvi Olderkjær Bergslid
Studieleder: Tora Meisingset
Kasserer: Eivor Meisingset
Nettansvarlig: Turid Sæterli
 

Bli medlem