Nes Bygdekvinnelag held kurs i montering av bunad

Dette er kurset for deg søm ønsker å montere helgekleu til gut.

Du må sjølv ha bunadsstoff til første kurskveld. 

Lærar: Tonje Myre

Start torsdag 11.mars kl. 18.00. Me fortset torsdag 18.mars, 8. og 15.april

Stad: Nesbyen

Pris: kr 500 for medlemar av laget.


For meir informasjon, kontakt tonje.myre@gmail.com, mob. 47839029 snarast. Maks totalt 6 deltakarar pr. kurs. 
 

Det kan vere at den pågåande pandemien ikkje gjer det mogleg å gjennomføre kurset slik det er tenkt. Det vert då flytta til hausten.

Bli medlem