Styremøte

Tidspunkt: 
Mandag, 31. januar 2022 - 19:00
Sted: 
Hos Laila Merkesdal, Liesvegen 173

31.

Jan

Vi gratulerer MAKS Kafe med pris!

-Tar for oss gode saker som står på agendaen framover, og vi har gode samtaler, og det blir nok en kaffekopp med nogo attåt :)

Styremøte hos Laila Mandag 31.01.2022 kl.19.00.

Vi møtes og utøver smittetiltak ,og vara innkalles ved fravær i styret.

Sak på møtet:

1.Årsplan 2021-2022: Fra årsmøtet i oktober og til ut desember i år:Forslag lages og ettersendes. Opplegg og datoer tilpasses tiltak C-19, og endringer vil måtte komme:

*Nå utover fra / i januar:

Samarbeid MAKS ved Læringsprisutdeling 24.01.22, og utover .

Teamskaffeprat søndag 30.01.22 kl.20.00:Stine Hofseth innkaller og vi prøver snakke litt "i hopes".

Dag for jordbruket:Stand på FK Dokka 05.02.22. kl.10-14,med bålkaffe og smultringer.Fremmøte som folk vil,ta en prat, fronte jordbruket og komme med innspill til jordbruksforhandlingene.samarbeid innen N.land Landbruksforum, som hadde møte 20.01.22, nytt møte 07.02.22 og vil ha det utover:Vårt lag sentrale der.

Medlemsmøte hos Anita Lindhjem sees an, besøk av fylkesfadder i Oppland Bygdekvinnelag, info om politisk plattform i NBK ,servering og god prat.Lappeteppe til Pårørenderom og babysokkelaging.

Matpakkedagen 24.02.22:Dokka Barneskole:smøring dagen før og utdeling denne dagen.Samarbeid N.L Bondelag mv.

Tradisjonsmatskole på Dokka Ungdomsskole og lefsekurs for medlemmer og andre i mars/april.

Fylkesårsmøte Oppland Bygdekvinnelag  og Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag, saker og innspill.

Styremøter utover året, skolering i politisk plan og andre dokumenter for vårt arbeid, synlighet og aktivitet,kinoturer, mv.

Medlemsmøte Dokka Våtmarkssenter i juni.Tema uønskede plantaarter i Land,og hva gjør vi med dette?Omvisning og servering.

Sommertur til Etnedal.

Thomlevoldmøte i august med tema.

Bærturer (2 på Østsinni) og Bygdedager (17. og 18.09) i september.Muligens også Elvelangs Dokkastien, der vi stiller opp til kveldsopplegg med mange andre i N.Land.

Frivilligdagen vår 15.10.22 med tema "Mat og mattradisjoner " i N.Land.samarbeid med Torpa BK og flere.

Årsmøte i oktober.

Juletradisjonsmøte i november.

Julemarked i desember.

2.Innkommen post fra NBK og OBK, forslag Positivitetsprisen til årsmøte i OBK, søknader , økonomi og kursregistrering.

3.Innkomne forslag ellers og innspill ellers.

Mvh Anne T

Bli medlem