FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Vi kunne ønske at det ikke var behov for en slik dag, men denne dagen er bare blitt mer aktuell. 25. nov markeres dagen.

Kaffe løfter kvinner opp

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vi kunne ønske at det ikke var behov for en slik dag, men denne dagen er bare blitt mer aktuell.

Norges Bygdekvinnelags internasjonale engasjement har ført oss til Huehuetenango i Guatemala. Der samarbeider vi med Utviklingsfondet for å styrke kvinners kår. Guatemala er nesten helt i topp på den internasjonale statistikken over vold mot kvinner. Gjennom bistandsprosjektet har vi erfart at det å hjelpe bygdekvinner til utdanning og økonomisk selvstendighet kan bidra til å redusere vold.

I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeidet for å bedre kvinners kår, matsikkerhet, ernæring og likestilling. I Guatemala samarbeider vi med Utviklingsfondet om å gjøre det samme.  I kvinnegruppene og kaffekooperativene som bygdekvinnene i Guatemala etablerer, får kvinnene ny kunnskap, bygger selvtillit og lærer av hverandre, slik at de står sterkere sammen. Kaffekooperativene jobber for å bedre økonomien, kaffekvaliteten og ikke minst rettighetene for de kaffeproduserende småbøndene. Kvinnegrupper er blitt en møteplass for kvinnene, der de kan diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og gi hverandre støtte i forsøket med å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Noe som knytter oss nordmenn til landet Guatemala – kanskje uten at vi tenker over det – er kaffe. Nordmenn er et kaffedrikkende folk. Mange småbønder i Guatemala er helt avhengig av kaffeproduksjon for å skaffe seg inntekt og å ha mat på bordet.   

I fjor var en liten gruppe småbønder fra Guatemala på besøk i Norge. De kom for å promotere kvalitetskaffen de selv produserer. Dette har ført til at vi nå finner kaffe fra kaffebøndene i Huehuetenango i hyllene på REMA1000. Det norske kaffehuset Kjeldsberg har valgt å importere 300 sekker med kaffe, og har betalt 50 dollar mer per sekk for kaffen enn bøndene ville ha fått på hjemmemarkedet i Guatemala. Ved å kjøpe denne kaffen kan vi støtte arbeidet for å redusere vold og å bedre kvinners kår i Guatemala.

Vi klarer ikke å utrydde systematisk diskriminering over natten, og en kopp kaffe vil neppe løse de store og komplekse problemene som Guatemalas kvinner står overfor. Men vi kan ta små steg i riktig retning. I arbeidet med å oppnå likestilling og avskaffe vold mot kvinner er det avgjørende å styrke kvinners rolle, eierskap over eiendommer og ressurser og rett til demokratisk makt. Det gjør vi best ved å støtte opp om gode tiltak i lokalsamfunnene, som kvinnegrupper og kaffekooperativer.

 

…… Bygdekvinnelag

Bli medlem