Årsmøte Nordre Modum Bygdekvinnelag

Tidspunkt: 
Torsdag, 14. oktober 2021 - 19:00
Sted: 
Vikersund Menighetssenter

14.

okt

Årsmøte i Nordre Modum Bygdekvinnelag på Vikersund Menighetssenter. Valgkomiteen har kontroll så det er "ufarlig" å komme. I tillegg til vanlige årsmøtesaker så blir det bilder fra det vi har drevet med siste året og ikke minst idedugnad på aktiviteter vi kan ha i året som kommer. Møt opp å vær me på å utforme et spennende program for 2022.

Saksliste for årsmøte:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder - Valg av referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg av styre, valgkomite og utsendinger til årsmøte i BBK
  • Eventuelt
Bli medlem