Du er velkommen på møtene selv om du ikke er medlem!

Møteprogram inneværende år

Møter/aktiviteter i 2017-2018:

27.august: «Åpen Gård» - hos Silje Eckdahl og Sindre Book, Borreveien 104,  3186 Horten.

28.august: Tur til Skjærgården Gartneri. Felles avreise fra Spar kl.1840.

25. september: Anja Sjuls viser fram og forteller om sitt design av kvinnedrakt fra vikingetida. Bygdehuset kl.1900.

16. oktober: Verdens matvaredag. Servering av suppe og utdeling av grønnsaker ved Spar Nykirke.

23.oktober: Årsmøte på Bygdehuset kl.1900.

27.november: Annlaug S. Fjeld viser hvordan vi kan lage kranser. Bygdehuset kl.1900.

2018

29.januar: Besøk på Holmestrand Bibliotek, kl.1900. Felles avreise fra Spar kl.1840.

26.februar: Andelsjordbruk – besøk av Ann-Helen Hagen.

17.mars: Teatertur, vi kommer tilbake med mer info.

23.4: Moteoppvisning med lokale mannekenger. Bygdehuset kl. 1900.

Juni: Utflukt til Kjose Gårdsbakeri.

Møtene annonseres nærmere med plakat på butikken og på «Nykirke» på Facebook.

Andre aktiviteter som bygdekvinnelaget deltar i:

September/oktober: Vi pynter til høsttakkegudstjeneste i kirken.

Oktober 2017: Skolefrokost på Fagerheim Skole.

Bli medlem