Du er velkommen på møtene selv om du ikke er medlem!

Møteprogram inneværende år

 

Møter/aktiviteter høst  2019 vår  2020

26.august: Tur til Tufte Gård på Vegge. Vi får omvisning og orientering om drift.                                                       På tufte gård kl. 18,30.

30. sept: “Kunsten å ikke kaste mat”. Hvordan unngå unødvendig matsvinn Foredrag av Thomas Horne.               På Oleanestua kl. 19,00

21.oktober: Årsmøte. Presentasjon av organisasjonssaker.                                                                                        På Bygdehuset kl.19.00

25.november: Annlaug S. Fjeld viser lysbilder og forteller om tur til Nepal.  På Bygdehuset kl.19.00

2020

27.januar: Slektsforskning ved Tor Gervin.  Oleanestua. kl.19.00. Alle velkommen, både kvinner og menn!

24.februar: Kvinner i Krig. Kvinners roller under 2 verdenskrig.             v/Berit Borgen.                                    På Bygdehuset kl. 19,00

21.mars: Teatertur forslag: Chess

27.4: Moteoppvisning med lokale mannekenger. Bygdehuset kl. 1900.

25.mai: Utflukt, mål ikke fastsatt

Andre aktiviteter som bygdekvinnelaget har:                    

Tirsdag 8.oktober : Skolefrokost på Fagerheim Skole

Søndag 13 oktober Høsttakkegudstjeneste. Vi pynter med «markens grøde" i Kirken

Bli medlem