Avlyst - Fremtidsfullmakt - hva er det og hvorfor trenger vi det?

Tidspunkt: 
Onsdag, 13. januar 2021 - 19:00
Sted: 
Frivilligsentralen

13.

Jan

Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Med forbehold for endringer på grunn av Covid 19.

Vi inviterer alle medlemmer og ellers andre interesserte. Vi kommer tilbake med foredragsholder og informasjon.

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

 

 

 

 

 

Bli medlem