Årsmøte

Tidspunkt: 
Torsdag, 24. oktober 2019 - 19:00
Sted: 
Folvell Gård

24.

okt

Årets viktigste møte står for døren. Møt opp og vær med å påvirke hva det skal jobbes med i året som kommer!

Bygdekvinnelaget er en demokratisk organisasjon og det er medlemmene som bestemmer hvem som skal sitte i styret og hva som skal stå på arbeidsplanen. Også i år er årsmøtet lagt til Folvell gård. Det blir vanlige årsmøtesager, dvs godkjenning av årsberetning og regnskap, valg på tillittsvalgte og behandling av arbeidsplanen for 2020. Alle som betaler kontingent kan være med og bestemme. De kan også komme med egne forslag til vedtak eller resolusjoner. Om noen av medlemmene har forslag som de ønsker behandlet som egen sak, må dette sendes skriftlig til styret v/ Eva Øvren innen 14. oktober slik at styret kan se på forslaget i forkant. Forslag til valg og til aktiviteter på arbeidsplanen kan fremmes i møtet.

Vel møtt!

Bli medlem