På stand for å rekruttere nye medlemmer

RBK synes i bygda Råde - og vi jobber for å rekrutterer nye medlemmer

Stand for å rekruttere nye medlemmer i bygda

På Markedsdagen på Karlshus den 9.juni hadde vi stand, med banner der vi delte ut brosjyrer og fortalte om bygdekvinnelaget, med tanke på å verve nye medlemmer

På Råde Bygdedag den 10.juni, hadde vi også stand på Bygdetunet, der også vevstua hadde sin utstilling.  Vi delte ut brosjyrer og høstens halvårsplan, i håp om nye medlemmer.

Innsatsen er det ingen ting å si på!

Bli medlem