Styret 2017/2018

Styret RBK 2017/2018

Valgte representanter på årsmøte 2017.

Styremedlem :    Grete Weel Tofteberg                   Kontaktperson  (Gjenvalgt for 2 år)

           «            :     Gerd Louise Molvig                       Kasserer  (Ikke på valg)

           «            :     Ragnhild Kirkerød                          Vertinneansvarlig  (Ikke på valg)

            «           :     Live Næss                                        Sekretær (Ikke på valg)

            «           :     Hilde Holmen                                 Gjenvalgt for 2 år

vara    :    Randi Rosnes                                  Gjenvalgt for 1 år

vara    :    Solveig Spydevold                          Gjenvalgt for 1 år

Bli medlem