Støtt bondens aksjon for norsk mat

Det er brudd i jordbruksforhandlingene. En aksjon er på gang og akkurat nå går en traktor konvoi gjennom landet.

Den har gått gjennom Ringsaker i dag og den fartet forbi ivrige støttespillere langs veien!

Ja til norsk mat på norsk bord!

– Virker ikke som regjeringa har forstått alvoret!

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sier avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntektsløftet de mener er helt nødvendig.

Ifølge Norges Bondelag ble det brudd fordi Regjeringas tilbud:

Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor

Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om

Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift!

Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

– Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i situasjonen, sier Bartnes.

Nå går saken til Stortinget for avgjørelse der.

    Trygve Magnus Slagsvold Vedum deltar i traktor toget!   Viktig at jobben blir gjort i Stortinget!   Foto: Per Amb

Bli medlem