Wenche blir takket av Torunn for 6 år som leder av laget.

Takk for innsatsen gjennom 6 år

Bli medlem