Bekjempelse av Burot

Burot

Det nytter å luke!

Burotpollen forårsaker store allergiplager i blomstringstiden. Hjelp oss å luke/klippe før blomstring, helst 10.-30. juni.

Bør gjentas etter 1 mnd.

Burotpollen er tungt og sprees bare 100 - 200 m med vinden.

Derfor bør den utryddes rundt skoler, barnehager, aldershjem, friarealer, idrettsanlegg, turstier, badeplasse, veier og boligområder.

Bli medlem