Styret 2021

Leder: Vervet er ikke besatt

Nestleder: Brit Sønsterud

Mobilnummer: 45452356 E-post: bsoenste@online.no

Kasserer: Torunn Wammen Gregersen

Mobilnummer: 47877072 E-post: togrewa@hotmail.com

Sekretær: Cecilie Holter

Mobilnummer: 91190581 E-post: cecilie.hjukse@hotmail.com

Styremedlem: Anne Grete Lærum

Mobilnummer: 92426207 E-post: anne.grete.lerum@gmail.com

Styremedlem: Gunn-Bjørg Høybø

Mobil: 97149308 E-post: gunnbjorg.hoybo@ebnett.no 

Styremedlem: Birgitte Teien

Mobil: 90133418  E-post: snuppidu@yahoo.no

Varamedlemmer: 1. Karianne Mørch 2. Angela Guldal 3. Hilde Holmen

 

 

Sande Bygdekvinnelag er et kvinnenettverk for alle kvinner i Sande.

Næringsutvikling, matkultur, miljø, kvinners økonomiske og sosiale rettigheter og bygdeutvikling, er temaer Sande Bygdekvinnelag brenner for.

Bli medlem hos oss og unn deg selv en kveld i måneden i vårt kvinnenettverk

06.

nov

Hillestad Bygdekvinnelag
Bli medlem