Styret 2022

Leder Solveig Pedersen
Nestleder Maria Bramsen
Kasserer Anne Lise Gunnes
Sekretær Astrid Rogstad Røraas
Studieleder Gerd Jorun Mogen

Bli medlem