Styret

Styret 2020

Leder: Solveig Pedersen Aas
Nestleder: Astrid Rogstad Røraas
Sekretær: Anne-Lise Hannevold
Kasserer: Anne-Lise Gunnes
Studieleder: Laila Ødegården

 

28.

okt

Sandsvær Bygdekvinnelag
Bli medlem