Styret 2022

Leder: Solveig Pedersen Aas
Nestleder: Maria Bramsen
Sekretær: Astrid Rogstad Røraas
Kasserer: Anne-Lise Gunnes
Studieleder: Gerd Jorun Mogen

 

08.

jun

Sandsvær Bygdekvinnelag
Bli medlem