Heidi Linde

Lesesirkel

Tidspunkt: 
Mandag, 22. mars 2021 - 20:00
Sted: 
Biblioteket

22.

Mar

Heidi Linde skriv bøker for både barn, ungdom og vaksne, samt høyrespel.

Denne gongen vel me den boka, eller bøkene, me har lyst å lesa av forfattaren, anten det er Under bordet, Juggel, Norsk sokkel, Agnes i sengaTalte dagerHva hun klager over når hun klager over husarbeidet eller ...

Kan me få til eit forfattarbesøk òg, tru?

Bli medlem