Me hjelper 1.klasse å koka betasuppa.

Oktober 2019 kokte me betasuppe med 1.klasse. Alle var ivrige til å skrella og kutta grønnsaker. Å røra i suppegryta var tungt, men moro.

Då me skulle eta den gode suppa blei lærer og rektor invitert inn.

Bli medlem