Skjelstadmark bygdekvinnelag

Skjelstadmark bygdekvinnelag er et av våre mest aktive lokallag. De er 70 år i 2020, og har mange planer for å bidra til videreutvikling av bygda si. 

Skjelstadmark bygdekvinnelag holder til i Skjelstadmark i Stjørdal kommune. Laget ble stiftet i april 1950, og feirer derfor 70 år nå i 2020.

Laget har 24 medlemmer med et aldersspenn fra 25 til 85 år.

Skjelstadmark er et forholdsvis aktivt lag, og prøver å favne bredt med sine aktiviteter. 

En tradisjon som har vært med alle år er juletrefest 3.juledag. De samarbeider  med ungdomslaget, og deler på gjøremål, utgifter og inntekter. Hornmusikken spiller til gang rundt juletreet, julenissen er trofast og kommer med nissepakker, og det serveres boller og kakao. 

Damenes aften er arrangert i 5 år, så dette kan vel også sies å ha blitt en tradisjon. Dette er det de "yngre" i laget som organiserer ("yngre" kan vel tolkes fritt, noen 60-åringer er også med). De inviterer ca 4 bedrifter, som feks har motevisning. eller holder et kort foredrag. Disse er med hele kvelden, står på stand for eventuelle spørsmål og salg. Hele kvelden gjennomføres med stil, og det dekkes stilfulle bord. Det store trekkplasteret på denne kvelden er det store tapasbordet, og gjør at de har venteliste for å få være med. 

Mange fra laget deltok på inspirasjonsseminar i Trondheim høsten 2019. Der snakket et bygdekvinnelag om at de arrangerte nissevandring. Denne ideen tente de på, og før foredraget var ferdig, var det ordnet med sted og dato. Det ble holdt inne i skogen i skumringen. Barna ble, via facebook og foreldre, bedt om å skrive ønskeliste for å levere nissen. Det var helt magisk å se toget med  barn og foreldre, med fakler og lommelykter komme over jordet for å lete etter nissen, og sannelig fant de han i skogen ved bålet. Vi tente bål, så det var mulig å grille pølse for de som ønsket det, og serverte gløgg og pepperkaker. Nissen fikk rundt 75 ønskelister, og det var vel rundt 200 personer som deltok alt i alt. Suksessen var så stor at det ble bestemt at dette blir en tradisjon. 

Lagets største inntektskilde er matdagene. På våren er det matsalg på feittirsdag, og serverer saltkjøtt, mørr og kålstappe. På høsten arrangerer kløbbdag, der det serveres hjemmelaget kløbb og duppe med bacon. Det som er morsomt med dette er at ungdommen interesse. På ungdomsskola sørger bygdeungdommen for at resten vet om matdagene, og inviterer med seg utenbygds kompiser.  Folk strømmer til fra salget starter, og noen sitter der gjerne lenge for å snakke med naboen de kanskje ikke prater så mye med ellers. Det selges rundt 300 porsjoner med middag på disse dagene, og til tillegg til middagen får de med seg kaker og dessert.

Arrangementerne favner mange av bygdefolket, og vi tror nok at mange bruker våre arrangement som en sosial arena. Vi er nok ikke så flinke til å treffes i hverdagen, så slike arrangementer betyr nok noe for miljøet i bygda.

Skjelstadmark Bygdekvinnelag har god økonomi, mye takket være matdagene. Overskuddet går tilbake til bygda, som støtte til kirke, skole, barnehage, ungdomshus og mere.

Bli medlem