Komiteer og ansvar 2021

Hvem som er med i de forskjellige komiteene og annet i laget vårt og hva det innebærer.

Festkomiteen er de som baker og lager noe godt til de store anledningene. De blir valgt for 2 år av gangen.
Nå i 2021 er det;
Jorunn Lian, Anne Marie Schreiner, Tove Lise Aardahl, Lill Swift

Pyntekomiteen er de som pynter til Høsttakkefesten i kirken, eller om det skulle være noe annet ekstra. De velges for 2 år av gangen.
Nå i 2021 er det;
Berit Hansen, Anne O. Fuller, Tone G. Løn Tvedten.

Åpen gård ( som har tatt en foreløbig pause, så vi fryser komiteen) De velges for 2 år av gangen.
Eva Pedersen, Kari Hytten, Gunn Tove Ellefsen.

Valgkomite; De som kommer sammen i god tid før Årsmøte, for å få forslag på medlemmer til årets valg. De velges for 3 år av gangen.
Nå i 2021 er det;
Kari Hytten, Agnetha Karlson, Tone Løn Tvedten.

Kjøkken/ servering på møter; Her vil det bli satt opp liste på medlemmene når de kan hjelpe til. Kan velges etter 1.år
Anne O. Fuller har ansvar for listene.

Hjemmeside; Ansvar for å få inn lagets oppdateringer, men med innspill fra medlemmene. Kan velges etter 1. år.
Tone Løn Tvedten.

Trimmen; Påmelding til Kari Hytten mob. 414 555 22

 

Bli medlem