Slagens stolthet, detalj fra Saga Oseberg skipet
Detalj fra Saga Oseberg skipet

Program våren 2019

Slagen Bygde kvinnelag ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til møter og aktiviteter i laget våren 2019

Så kan vi glede oss over et nytt år med møter og andre aktiviteter. Det vil se slik ut, med forbehold om endringer. Vi møtes stort sett siste tirsdag i måneden. Når vi skal besøke andre lag eller bedrifter, så må vi tilpasse oss det som passer for vertskapet. Vi leier lokalet på Brekke Menighets
senter/ Naturbarnehag, ligger på Åsgårdstrandsveien nr 114, riksv.311,3153 Tolvsrød.  Velkommen!

Tirsdag 29. januar kl.19.00
Møtested: 
Brekke Menighetssenter
Tema:        Mat-tips m/ kokk Anders Hjortenberg

Torsdag 26. februar kl.19.00
Møtested:    Brekke Menighetssenter

Tema:           Sterk hjerne med aktiv kropp m/ lege Ole Petter Hjelle.

Tirsdag 26.mars kl. 19.00
Møtested:  
Brekke Menighetssenter
Tema:         Kåseri om Edvard Munch m/ Roar Hansen

Tirsdag 30.april kl.19.00
Møtested:  
Brekke Menighetssenter
Tema:         Plante og avleggerauksjon. Ta med deg litt fra din egen hage eller naboens, knoller, stiklinger, små eller store planter.

Tirsdag 28.mai kl.19.00
Møtested: Skjærgården Gartneri i Åsgårdstrand

Tema:        Omvisning og høre om urtene de dyrker

Sommertur er på planlegging den 12. juni. Mer informasjon kommer senere.

Trimmen er i gang, følg med i annonse som kommer i Tønsberg Blad.

Har du forslag til kurs, turer, tema til møter og mer, så fortell det til styret. Det er så godt med innspill fra medlemmene og andre

Anne O. Fuller som har tatt ansvar for mat på bordet ved møtene på Brekke. Hun ønsker seg medhjelpere og spør dere når hun ønsker hjelp.

Da gjenstår det å si, RIKTG GOD SOMMER!


 

Bli medlem