Styret; Foran, Leder Wenche Torsøe, fra V., Marit Samland, Berit Hjorenberg Nilsen, Kathrine Samland, Lill Mari Thorvaldsen, Torill Holland, Kari Eik, Grete Hjortenberg Paulsen
Styret; Foran, Leder Wenche Torsøe, fra V., Marit Samland, Berit Hjorenberg Nilsen, Kathrine Samland, Lill Mari Thorvaldsen, Torill Holland, Kari Eik, Grete Hjortenberg Paulsen

Styret 2019

Det nye styret for 2019 er nå på plass. Gode ønsker for godt samarbeid i det nye året med et flott sammensatt styret.

Slik ser styret ut; Mobilnummer og e-post.                                    

Leder:                Wenche Torsøe               932 04 651  333 30 704
dunsby8@hotmail.com

Nest leder:        Kari Eik                             907 62 260
eposttilkari@gmail.com

Kasserer:          Torill Holland                     915 98 430
torill@holland-sg.no

Sekretær:         Berit H. Nilsen                   922 05 405
berit.hjortenberg@gmail.com

Styremedlem: Marit Samland                    975 46 027
marit.samland@hotmail.com

1.vara: Lill Mari Thorvaldsen                     416 94 468
lillmarithorvaldsen@gmail.com

2. vara: Kathrine Samland                         913 46 451
kathrine@project-survey.com

3.vara: Grete Hjortenberg Paulsen            416 13 036
hjortenp@hotmail.com

Bli medlem