Styret 2020

Ønsker du kontakt med noen i styret, har du e-post og telefonnummer her. Det er bare å ta kontakt :)

Leder: Wenche Torsøe 932 04 651 dunsby8@hotmail.com

Nest leder: Marit Samland 975 46 027 marit.samland@hotmail.com

Kasserer: Torill Holland 915 98 430 torill@holland-sg.no

Sekretær: Berit Hjortenberg Nilsen 922 05 405 berit.hjortenberg@gmail.com

Styremedlem: Kathrine Samland 913 46 451 kathrine@project-survey.com

1. Vara: Lill Mari Thorvaldsen 416 94 468 lillmarithorvaldsen@gmail.com

2. Vara: Grete Hjortenberg Paulsen 416 13 036 hjortenp@hotmail.com

3. Vara: Tove Kristin Evensen 951 31444 tkevensen@gmail.com

Bli medlem