Årsmøte 2019

Tidspunkt: 
Onsdag, 9. oktober 2019 - 19:00
Sted: 
Frivilligsentralen Spydeberg

09.

okt

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Spydeberg Bygdekvinnelag.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker får vi besøk fra Kii (Kvinner i Indre) som skal fortelle om virksomheten sin.
Kii er et nettverk for kvinnelige bedriftsledere

 

Årsmøtet er et viktig møte i lokallaget.  Her kan medlemmene komme med tilbakemeldinger på virksomheten det siste året - kort og godt si fra hvis det er noe dere ikke liker - eller noe dere synes vi skal gjøre mer av.  Det er veldig viktig for styret å høre hva dere medlemmer vil ha av aktiviteter og møter og hva dere mener laget skal engasjere seg i.  Derfor setter vi av god tid på årsmøtet til å diskutere nettopp dette.   

Vi regner med å få besøk fra Østfold Bygdekvinnelag.  Også Spydeberg Bygdeungdomslag og Spydeberg Bondelag får innkalling til årsmøtet vårt.  Dessuten har vi invitert Kii  (Kvinner i Indre) til å fortelle litt om virksomheten sin.  Kii er et nettverk for kvinnelige bedriftsledere, gründere  mv og er opptatt av å utvikle næringslivet i vårt distrikt.  18. oktober arrangerer de seminar på hotellet på Brennemoen.  Her kan også interesserte bygdekvinner melde seg på.

Som vanlig serverer vi litt mat og vi har loddsalg.

Vi håper på godt frammøte og ønsker dere alle vel møtt!

Bli medlem