Styret

Styret i Spydeberg Bygdekvinnelag 2017/2018

Leder              Liv R. S. Kjos               482 06 517      ja-magnu@online.no

Nestleder        Tina Berger                 974 73 318      stegenroad@gmail.com

Sekretær         Inger Lise Hoff            907 88 399      iliseh47@gmail.com

Kasserer          Inger Hilde Skaarberg Strømnes
                                                           913 85 377      inger-hilde@hotmail.com

Studieleder      Heidi Aas                                           heidi.aas@live.no 

Styremedlem   Hilde Tunby Svendsen                      hildesvendsen@gmail.com

1. vara             Gerd Bøhler               971 50 103      gerd.bohler@gmail.com

 

Kaffekomite     Sissel Opjordsmoen 970 93 193

                        Sissel Støkken          976 85 254

                   

 

           

Bli medlem