Stor stas med loddtrekkinga
Viktig med utlodning.
Medlemmer
Medlemmer på møtet
Loddtrekking i full gang.
Loddtrekking

«Melk: En romodyssé» på Prestgardslåven i Vardal

Kjempekoselig på Prestgardslåven med bygdekvinnelaget i kveld.
Snaut 50 bygdekvinner deltok på fellesmøtet med Nordre Land, Torpa, Snertingdal, Biri og Vardal i kveld. I strålende vårvær møttes snaut 50 bygdekvinner for å høre foredrag om en av våre viktigste råvarer, melk, gjennom tidene.

Møte i Vardal Bygdekvinnelag tirsdag 22. mai. Møtet ble holdt i Prestegardslåven hos Ragnhild og Ola Thune i Vardal. Bygdekvinner fra Nordre Land, Snertingdal, Torpa og Biri var invitert. Vi ble ønsket velkommen av Ola Thune som fortalte om Prestegardslåven. Han og kona Ragnhild har gjort om den gamle låven på garden slik at den i dag framstår som et museum, kultursenter og selskapslokale i bygda. Forfatter Tore Stavlund født på Gjøvik i 1976 var invitert som foredragsholder. Han har skrevet boken Melk. «Hvit og fet flommer melken gjennom generasjonene, livgivende og nærende – i noen familier tykkere enn blod». Melk er en dypt original og engasjerende sakprosabok – dels personlig historie, dels Norgeshistorie, men også kulturhistorie. For melken har alltid hatt en særegen plass i menneskets kultur og mytologi, som kilde til næring og liv.

Tore Stavlund kunne ha blitt fjerde generasjons meierimann, men valgte bøkene og musikken framfor melkerampen. I Melk går han opp sporene etter sin far, farfar og oldefar, som alle var innflytelsesrike meieribestyrere. Gjennom de tre mennene forteller han historien om norsk meierivirksomhet, fra de tradisjonelle gårdsmeierienes tid til opprettelsen av fellesmeierier og etter hvert Tine. I sin reise gjennom det norske kulturlandskapet, til byer der meieriene engang var sentrale i bybildet så vel som i samfunnslivet, blir det klart for Stavlund hva som har gått tapt – ikke bare i overleveringen mellom han og hans far Karsten Stavlund, men mellom det førindustrialiserte og moderne Norge. Han fortalte om menn i sin familie som hadde en tilbøyelighet til å drive med melk. Hans farfar Ragnar Stavlund var meieribestyrer på Gjøvik fra 1929. Mange husker kanskje Meieriutsalget og Melkebaren i Nedre Torvgate. Meieriet ble flyttet til Vikodden i 1953 og det ble lagt ned i 2000. I dag ligger Mjøstunet der meieriet en gang lå. Det var ofte prominente plasseringer av meieriene fra 1900 tallet. I Porsgrunn hadde meieriet et preg av et slott i miniatyr. Det er tegnet av samme arkitekt som har tegnet Dalen hotell i Telemark. Spor av samme arkitektur kan en fortsatt se på denne gamle meierigården på Gjøvik. En stor takk til Tore Stavland for et interessant foredrag. Ola Thune informerte også om arrangementer som vil finne sted i låven sommeren 2018: 23. juni er det St. Hans moro. 14. juli er det Slåttonndag. 15. august kommer Gro Ann Uthaug.

25. august er det Åpen dag. Det ble gitt orientering om årets sommertur for Vardal Bygdekvinnelag. Den finner sted 12. juni og går til Balke kirke og Grøna Skysstasjon på Østre Toten. Det ble et fint møte med bygdekvinnene, 48 i alt. God mat og mang en god prat. Det er fint at vi kan treffes iblant.

Referent: Vigdis Øksne

Bli medlem