TBK Styre, leder Åse Næss

STYRET

Styret i Tune Bygdekvinnelag 2020-2021

Årets styre består av:

Wenche Femmen, leder

Wenche.femmen@YAHOO.com

 

Gerd Kristiansen, kasserer

Gerd@gnolden.org

 

Torild Limås, styremedlem og leder av strikkecafeen

torildsynnove@limaas.net

 

 

Astrid Bjor, sekretær

astrihe@frisurf.no

Ann Marii Kristiansen, styremedlem

Bli medlem