Bjørg, Mette Marie, Solveig, Sunneva, Nelly og Elin.
Bjørg, Mette Marie, Solveig, Sunneva, Nelly og Elin.

Styret for 2020

 

Styret er slik: Leiar Solveig Linge Stakkestad, ,nestleiar Bjørg Sætren Kleppe, kasserar Nelly Ytterli,
                        studieleiar Mette Marie Døving. Ny styremedlem Elin Smoge. -  1.vara: Sunneva Linge  møter fast og er skrivar.
                         

Bli medlem