Verdens matvaredag - tema: Bruk hele dyret!
Verdens matvaredag - tema: Bruk hele dyret!
Avtroppende leder Turid Rødningsand
Avtroppende leder Turid Rødningsand
Årsmøtet 2020
Årsmøtet 2020

ÅRSMØTE torsdag 15.oktober på Øverby kafé

 

Årsmøte torsdag 15.10.2020 kl. 19.00 på Øverby-kafè.

24 medlemmer møtte fram til årsmøte i Vardal bygdekvinnelag.

Leder Turid ønsket velkommen med å lese NBK-sangen, før hun gav ordet til pølsemakermester Arild Kristiansen, som i anledning «Verdens matvaredag» og NBKs prosjekt; Bruk hele dyret, var engasjert til å dele opp et halvt lam og fortelle hva de forskjellige delene av dyret kan brukes til;                                                                                                                            

-bogen passer til fyll i lammerull                                                                                    

  -side til rulleskinn,                                                                                                          

  -utbeinet lår ble til 2 steiker som ble surret                                                                     

 -delte fra indrefileten og ytrefileten og skar opp til en lammerull.

Disse ble til gevinster ved utlodningen etter den formelle delen av møtet.

Blomst til Arild  Kristiansen fra VBK v/ Turid.

 

Årsmøteåpning ved leder Turid.

Tale om ting som rører seg i tiden. Hvor viktig det er å involvere seg. I år har det vært noen unntak på grunn av korona-pandemien og med alt dette medfølger av endringer, så har styret prøvd å finne gode alternativer i en ellers krevende tid.

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.                            -Godkjent
  1. Valg av møteleder

Leder Gerd Turid Rødningsand ble valgt

  1. Valg av to til å skrive under årsmeldingen.   

Anna Opheim og Randi Evensen ble valgt

  1. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding. Leder leste årsmeldingen i sin helhet. Vi har hatt færre planlagte medlemsmøter etter mars, da korona stengte ned det meste, men har gjennomført de vi har funnet forsvarlig. Stor suksess med møtet i parken på Gjøvik Gård, der en engasjert hagearkitekt, Heidi Froknestad, tok oss med på ei reise i tid og rom. De frammøtte hadde med egen mat, laget serverte kaffe og te etter gjeldende smittevernregler. Videre arrangerte vi 2 turer til erstatning for 2 møter. Noen av medlemmene har deltatt i sying av flergangs smittevernfrakker i regi av Frivilligsentralen på Gjøvik. Vi har hatt mange styremøter, blant annet for å planlegge matkurs som vi har fått midler til. Foreløpig har det måttet settes på vent, men vi håper å få gjennomført før april 2021. Noen av medlemmene har deltatt i IMDI-prosjekt, som også har utløst støtte. Dette avsluttes i år. Verdens matvaredag måtte avvikles på andre måter enn å dele ut smaksprøver, men vi mener at vi har funnet gode alternativer, både oppdeling av lam på årsmøtet og bidrag til mat og helse i 6.trinn på Fredheim skole. Avgående leder, påtroppende leder og sekretær deltok på formiddagen 15.10. Elevene laget Gjeterpai (Shepherd’s pai) av lammekjøttdeig med potetlokk. Elevene spiste med god appetitt.                                             Prosjektet «Kunst, mattradisjoner og inkludering» hadde på formiddagen, gjennomgåing av hva delene til et lam/sau heter og hva en kan lage av de ulike delene. De ulike delene ble vist fram samt noen “retter” en får kjøpt ferdig. Til slutt var det det servering av får-i-kål, lammecurry, fenalår, lammeboller, lammepølse og nanbrød som tilbehør. Dessverre var det ikke halalkjøtt og da kunne ingen spise! Det var imidlertid en veldig god samtale om temaet og om en kommer fra Eritrea, Syria, Afghanistan, Somalia eller Norge; sau/lam beredes på samme måte.                       
  1. Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap. se side 3. Kasserer Anna Opheim gikk igjennom regnskapet, som viste noe underskudd, på grunn av færre møter, men utgifter til fast støtte, som Krafttak mot kreft, støtte til korps da disse underholdt bl.a. under 17.mai uten barnetoget. Økonomien er god, da vi har et fond som står urørt i tillegg til bankkontoen.           Avtroppende kasserer Anna opplyste om at vi nå er registrert i Frivilligregisteret, slik at vi kan motta grasrotmidler.    
  1. Innkomne saker.                                               - Ingen saker var kommet inn.
  1. Valg til styret og komiteer. Anna Opheim ble valgt til ny leder etter Gerd Turid Rødningsand. Valgkomitéens innstilling ble fulgt. Se under.

___________________________________________________________________

Etter den formelle delen var over ble det kaffe og loddsalg.

Kvelden ble avsluttet med at avtroppende leder leste to visdomshistorier av Ole Brumm.

Haug/Lundstein sto for deilig bevertning. Tusen takk!

Valgkomiteens innstilling til valg  ved årsmøtet 2020

Styret

Leder                                      Anna Opheim                                     - ny

Styremedlemmer:                  Margunn Nummedal                         - ny -2år
                                               Gøran Rostad Bertoia                        - ny-2år                                                                      Vigdis Amlien-Kristiansen                  - ikke på valg
                                               Marie Røyr                                         - gjenvalg-2år

Varamedlemmer til styret:

Varamedlem 1                        Ragnhild Thune                                  - gjenvalg
Varamedlem 2                       Adeleide Stenseth                              - ny-1 år
Grendekvinner:

Grande :                                 Bjørg Thormodsen                             - gjenvalg
Haug/Lundstein:                     Ruth Gillerhaugen                              - ny
Fredheim /Gjøvik 1:               Marit Henriksen                                 - gjenvalg
Fredheim /Gjøvik 2:               Marit Øversveen                                - gjenvalg
Blomhaug/Vindingstad 1       Åse Dahl                                             - gjenvalg
Blomhaug/Vindingstad 2       Karin Markestad                                - ny

Fest/Turkomite:                      Gøran Rostad Bertoia                        - gjenvalg
                                               Vigdis Øksne                                       - gjenvalg
                                               Kari Jemtland Moen                           - gjenvalg

Referenter:                             Randi Evensen                        - ny
                                               Gerd Godske Skogen                          - gjenvalg
                                               Kari Nordhagen                                  - gjenvalg
                                               Jorun Skarkerud                                 - gjenvalg

                                               Turid Rødningsand                             - ny

Revisorer:                               Ragnhild Rygg Lunde                          - gjenvalg
                                               Elisabeth Gihle                                   - gjenvalg
Repr. Vardal Bondelag           Knut Jarle Lehre                                 - leder
Repr. Bygdeungdomslaget     O -le Gunnar Ramstad                                   - leder

Valgkomite for  2021:             Lise Hammerud                                  - 1 år igjen
                                               Kari Fægri Andersen                           - 2 år igjen
                                               Liv Unni Berget                                  - 3 år igjen (ny)

Godtgjørelse til styret for arbeidsåret 2020- 21:
Leder: kr 2500,-                      Styremedlemmer: kr 500,-

Randi Evensen (sign           Kari Fægri Andersen (sign)           Lise Hammerud (sign)

Til slutt fikk leder Turid takk og fine ord fra styret ved Vigdis Øksne og Vigdis Øksne fikk takk og gode ord fra leder.

 

 

 

Bli medlem