Gjeterpai på Verdens matvaredag.
Gjeterpai på Verdens matvaredag.
Gruppe 1 klar med gjeterpai.
Gruppe 1 klar med gjeterpai.

Godt nytt år og takk for det gamle!

Verdens matvaredag med tema "Bruk hele dyret" ble gjennomført på 6.trinns "Mat og helse" ved Fredheim skole på Gjøvik. Ettersom trinnet har ca. 30 elever, måtte vi i bygdekvinnelaget gjennomføre 2 økter med samme opplegg. Første økt ble gjennomført med 3 bygdekvinner, mens det uka etter ble kun 1 bygdekvinne. Aktiviteten gav godt utbytte og alle elevene spiste med god appetitt. Tusen takk til kontaktlærer Berit Kjelsrud!

2020 ble et år med mange restriksjoner og en del kreative løsninger. "Nød lærer nøgen kvinne at spinne!" Derfor prøvde vi å finne på aktiviteter ute når kononaen hindret oss i å møtes slik vi hadde planlagt.

Det ble turer i skog og mark og en planlagt parkvandring midt oppe i nestengingen. Vi fikk avholdt årsmøte på Øverby, før det ble nye nedstenginger i november og desember. I januar håpet vi å holde nyttårsmøte, men da kom nye restriksjoner som forhindret dette.

Vi lever allikevel i håpet og setter igang med vårplanen så snart vi får klarsignal.

Vi takker for stor velvilje fra medlemmene og krysser fingre for et godt nytt år med god helse uten korona.

Bli medlem