Byvandring med vårt medlem Kari Jemtland Moen
Byvandring med vårt medlem Kari Jemtland Moen
Kaffekos etter byvandring.
Kaffekos etter byvandring.
4 veteraner i VBK
4 veteraner i VBK
Kollage fra sensommermøte august 25.
Kollage fra sensommermøte august 25.

Høstplan 2021 - takk for fin sommer!

Så er sommeren her!

Hittil har det vært en fin sommer. Lite  korona-smitte og færre restriskjoner. Vi har planlagt høsten så langt vi kan. Det kan bli endringer i datoer, og muligens innhold, men vi har tro på at "alt blir bra!" 

Ny logo er også lansert.

 

 

 

Høstplan 2021 - foreløpig

August

Uke 34

23.08.

Kl.19.00

Seinsommerfest – Rambekk!

Forsinket sommerfest hos Karin!

Blomhaug-Vindingstad I

Åse Dahl - 91862266

Ref.:Kari Nordhagen

September

Uke 36

11.09. Frivillig gruppe.

Kulturminnedagene KulTur i gågata på Gjøvik. Vi prøver å delta med svelesteking og salg.

Uke 38/39 

Besøk og omvisning på Biri omsorgssenter med møte etterpå? vi undersøker mulighetene her.

Gjøvik-Fredheim 2

Marit Øversveen

48058122

Ref. Jorun Skarkerud

Oktober 03.

Høsttakkegudstjeneste i Vardal kirke. Nestleder og Grande/ H/L organiserer. 

 

Oktober 16.

Verdens matvaredag

Tema: Bygg. Vi avventer info fra NBK

Gruppe: påmelding

Oktober

Årsmøte på Øverby Helsesportsenter

Uke 42/ 43

20.10. ev.

Øverby kafe: Årsmøtesaker

Haug-Lundstein

Ruth Gillerhaugen -95222609

Ref.: sekretær Vigdis

November

Uke 46

18.11, 

Huntons nye fabrikk – vi håper på bedriftsbesøk!

Blomhaug-Vindingstad II

Karin Markestad -92611534

Ref. Gerd Godske Skogen

 Desember

Uke 49

13.12.

Adventsmøte

Mustad Gård

Grande

B. Thormodsen- 91549732

Ref: Randi Evensen

Bli medlem