Inkludering av kvinner i bygda vår

Tidspunkt: 
Tirsdag, 11. februar 2020 - 19:00
Sted: 
Vestby Prestegård

11.

Feb

Hvor lett er det for utenlandske kvinner å bli integrert i vårt nærmiljø her i bygda?

Vestby Bygdekvinnelag har invitert Sosan Asgari Mollestad som er ansvarlig for prosjektet KVINNER UT i Norges Bygdekvinnelag.

Sosan kom fra Iran til Norge i 1985. Da måtte hun flykte fra hjemlandet sitt etter å ha fått en fengselsdom i hjemlandet, fordi hun var medlem av et politisk parti. 
Idag er hun norsk statsborger, gift med en norsk mann og har fått to sønner. Hun har jobbet for Flyktningehjelpen og har jobbet som tolk for de norske styrkene i Afganistan.

På kveldens temamøte vil Sosan fortelle litt om hvordan det har vært å være enslig kvinne som kom til Norge, uten å kunne språk og kjenne til kulturen. 
Et annet tema vil også være hvordan vi kan skape et nettverk der kvinner møtes, for det er klart at mange innvandrerkvinner opplever isolasjon. Da er målet å la dem finne tilhørlighet og bli inkludert i lokalmiljøet. 

Gratis inngang. 

Vi serverer kaffe og kaker, og det blir loddsalg. 

Vel møtt til alle. 
 

 

Bli medlem