Jon G. Olsen, styreleder i VOFO A, overrekker diplom og blomster.
Jon G. Olsen, styreleder i VOFO A, overrekker diplom og blomster.
 Fra venstre Solveig Røed  og Tone Pedersen
Fra venstre Solveig Røed og Tone Pedersen
Jon G. Olsen, styreleder i VOFO A, overrekker diplom og blomster.
Jon G. Olsen, styreleder i VOFO A, overrekker diplom og blomster.
Kake
Kake

Læringsprisen 2019 VOFO Akershus tildelt et Bygdekvinnelag i Akershus

Vestby Bygdekvinnelag fikk Læringsprisen 2019! 

 
Voksenopplæringsforbundet i Akershus (VOFO A) ville også i år å dele ut en Læringspris. Prisen skal gå til et lag som bl.a. gir mulighet for faglig utvikling i laget og hos medlemmene og er en arena for læring og gode opplevelser i nærmiljøet. 

Styret i Akershus Bygdekvinnelag mente Vestby Bygdekvinnelag oppfylte kriteriene i år og sendte inn laget som kandidat til prisen. Styret i VOFO var enige, og mandag 21.10. var det høytidelig overrekkelse med musikk, kake, diplom, blomster og en sjekk på kr 5000.-. Solveig Røed takket og tok i mot på vegne av laget, og Tone Pedersen var med. 

Juryens begrunnelse:

Læringsprisen 2019 tildeles Vestby Bygdekvinnelag fordi laget med sine allsidige aktiviteter bidrar til et inkluderende lokalsamfunn. 

Kurs og aktiviteter tilbys både egne medlemmer og befolkningen i Vestby og omfatter temaer som gir opplæring og gjør laget synlig på ulike arenaer, for ulike aldersgrupper og på tvers av generasjoner.

Lagets motto: Vi viser bygda fra sin beste side!

 

Vedlagt finner du også brevet sendt fra Akershus Bygdekvinnelag med kandidaturet. 

 

Bli medlem