Frol bygdekvinnelag

Frol Bygdekvinnelag er et lokallag i Levanger kommune. De har 22 medlemmer, og allsidig aktivitet som er populært hos bgdekvinnene. 

Styret

Styret  i vårt lag er arbeids styre og vi som sitter der har vært med i styret i mange år. For arbeidsåret 2020 har vi disse funksjonene

Laila Eikrem                     Fungert som post mottaker/ leder

Toril Bjørken Skjørholm    Styremedlem / nestleder /ansvarlig hjemmesiden

Marit Berg Ness,              Kasserer

Heidi Munkeby Fenne      Sekretær

Edny Rinnan                    Styremedlem

Arbeidet i Frol

Vi arbeider med faste oppgaver hvert år, og eventuelle nye ting som dukker. Styret er de som er mest aktive til å sette opp arbeidsplanene. Vi har fortsatt ordningen med grendekvinner men deres oppgave nå er å arrangere et medlemsmøte i året. Vi har ulike tema på møtene. Litt over halvparten av medlemmene stiller opp på de arrangementene vi har  

 Vi har ikke vært så aktive på vervesiden. Vi er per tiden 22 medlemmer. Vår inntektskilde er vårlotteriet.

I årsplan prøver vi å få til aktiviteter for våre medlemmer og støtter opp om arbeidet med aktiviteter i bygda. Pynting av Okkenhaug kirke til høsttakkegudstjeneste er vi fortsatt med på. Gåturer og felles sommerturer er populære tiltak blant medlemmene. Vi er faste bidragsytere ti  Roknesvollen 4H sæter  og Levanger Ungdomsklubb. Vi er hvert år med på «buferdsdagen» til Roknesvollen 4H sæter. https://roknesvollen.wordpress.com/program/ )Vi steiker skjeibladkake, koker kaffe m.m. Her er det mange publikummere, varierer mellom 100-150 personer så her går det unna!

Ungdomsklubben støtter vi med midler til noen av de arrangementene de har. Et annet viktig tiltak vi er med på er å være verter på Cafe Verden to ganger i året i samarbeid med Levanger Frivillighetssentral https://www.levanger.kommune.no/Hva-skjer/Kalenderarkiv/Kafe-Verden2/

Vi deltar i NTBK sine samlinger og det årlig fellesmøte med de andre bygdekvinnelagene i kommunen er også en inspirasjonskilde (dette går på rundgang blant lagene)

I februar 2019 feiret vi lagets 90 års dag med innbudte gjester på Munkeby Herberge . Her bidrog vårt gode og kreative medlem Solveig Otlo med en fin prolog. Prologen er publisert som egen sak. 

Inger Alstad er æresmedlem i laget

Toril B.Skjørholm er æresmedlem i NTBK

Bli medlem