Norges Bygdekvinnelags logo på mørk rød bakgrunn
Norges Bygdekvinnelags logo på lys bakgrunn

Norges Bygdekvinnelag i ny drakt

Norges Bygdekvinnelag lanserer ny logo og visuell profil! Med nytt formspråk skal vi kommunisere organisasjonens verdier på en samlende, moderne og tydelig måte.

Styret i Norges Bygdekvinnelag vedtok høsten 2020 å starte arbeidet med ny logo og visuell profil for Norges Bygdekvinnelag. Tida var moden for å fornye organisasjonens logo og hvordan kommunikasjonen vår ser ut. Den gamle gule og grønne logoen med neket fungerte ikke lenger optimalt på verken print eller digitalt, og hadde et formspråk mange mente det var på tide å skifte ut. Norges Bygdekvinnelag som organisasjon endrer seg med tiden - og da er det naturlig at også det visuelle følger med.

Prosess fram til ny logo

Arbeidet med det nye formspråket henger tett sammen med det tidligere arbeidet med organisasjonens strategi og politiske plattform. Disse dokumentene har dannet grunnlaget for verdiene og løftene som har vært førende for utforminga av den visuelle profilen.

Den nye visuelle profilen er resultatet av et grundig arbeid i samarbeid mellom Norges Bygdekvinnelags styre, arbeidsutvalget, administrasjonen, en referansegruppe og designbyrået WeOslo. Administrasjonen fikk i oppgave av styret å gjøre forarbeid, undersøke aktuelle byråer og velge en samarbeidspartner. Logoen og profilen er grundig forankret ved at styret har bidratt aktivt under workshops og møter med byrået, gitt innspill i valg av ulike retninger og gjort de formelle vedtakene. Som et tillegg til styrets arbeid ble det satt ned en referansegruppe bestående av representanter fra tre distriktslag og to lokallag, for å forankre valgene ytterligere hos medlemmer med ulik alder, bakgrunn og bosted. Prosessen har gitt gode diskusjoner om hvordan organisasjonen blir oppfattet utenfra, og har vært preget av ærlighet, god dynamikk, engasjement og sterke meninger.

Logosymbolet

 

Norges Bygdekvinnelag sin nye logo består av ni figurer, sammen med organisasjonens navn i en sirkel. Sirkelen står for samhold og tilhørighet, og de abstrakte figurene viser at vi er mangfoldige og står sterkere sammen. Logosymbolet kan leses på mange ulike måter, og står for verdier som fellesskap, tradisjon, inkludering og styrke i antall. 

Hovedlogo finner du til nedlasting her.

Hva er en visuell profil? 

En logo står ikke alene for seg selv, den brukes alltid i kontekst og til ulike former for kommunikasjon. Bruken av farger, skrifttyper og piktogrammer, og hvordan vi utformer layout, trykksaker og bilder henger sammen med den nye logoen. Norges Bygdekvinnelag er samlet og samstemt organisasjon, samtidig som et mangfold av medlemmer og lokallag har sitt særpreg. Den nye visuelle profilen har rom for individualitet og lokale tilpassinger, samtidig som en felles profil hjelper oss til å kommunisere at vi er et fellesskap.

Den visuelle profilen følges av en profilmanual. Profilmanualen er et viktig verktøy i arbeidet med å gjøre kommunikasjonen vår helhetlig, konsekvent og samstemt. Manualen inneholder all informasjon om den visuelle profilen og hvordan denne brukes i praksis. Logoen, piktogrammene, malene, bildene og skrifttypene blir forklart, og det blir vist hvordan man kan tilpasse bruken til slik det passer til ulike anledninger og bruksområder. Vi oppfordrer alle som vil bruke ny logo, maler, piktogrammer og annet til å sette seg godt inn i profilmanualen, og også videreformidle den til trykkerier, aviser og andre som kan ha nytte av informasjonen.

Profilmanualen finner du til nedlasting her.

Det er lagd en presentasjon som viser det viktigste i den nye profilen, som for eksempel distriktslagene kan bruke i sine presentasjoner. Presentasjonen finner du til nedlasting her

 

Fargene

 

Den visuelle profilen bruker tre hovedfarger - låverød, korngul og kremfarge, og to blå og grå støttefarger. Fargene er slagkraftige, tydelige og varme og gir profilen et moderne formspråk, samtidig som de viser til organisasjonens historie.

 

Piktogrammer

Den visuelle profilen har et sett med sju piktogrammer, som står for ulike saker og temaer organisasjonen jobber med. Piktogrammene står for ordene lokal, landsdekkende, hjertevarme, natur, kvinnesak, tradisjonsmat og mangfold. Piktogrammene kan brukes hver for seg eller flere sammen, og vil hjelpe til med å forsterke kommunikasjonen om de ulike sakene.

Piktogrammene finner du til nedlasting her.

 

Logoer til lokal- og distriktslag

Modellen med individuelle logoer til hvert lokal- og distriktslag videreføres også i den nye visuelle profilen. Den nye utforminga av de lokale logo-variantene viser at lokallagene er egne, individuelle enheter, samtidig som de er knyttet til og hører sammen med en samlet organisasjon. Alle de lokale logoene finnes i både lys og mørk variant, og med varianter i svart og hvitt. 

Lokal- og distriktslagenes logoer finner du til nedlasting her. Lokallagslogoene er sortert i mapper for hvert fylke.

 

 

 

E-postsignatur

Det er utformet en e-postsignatur som forteller at e-posten kommer fra en bygdekvinne. Administrasjonen og sentrale tillitsvalgte bruker e-postsignaturen fast. Både ledere i lokal- og distriktslag, andre tillitsvalgte og andre medlemmer kan gjerne bruke e-postsignaturen når de ønsker det.

E-postsignatur finner du til nedlasting her.

 

Brevmal og presentasjonsmal

Til den nye visuelle profilen er det lagd egne maler for brev og presentasjoner, som hjelper oss til å framstå samlet og profesjonelle i kommunikasjonen vår. I både brevmalen og presentasjonsmalen kan lokallagene velge mellom å bruke hovedlogen eller sin egen lokale variant.  Presentasjonsmalen har ferdig oppsatte sider der man enkelt kan legge inn sin egen tekst og egne bilder.

Brevmal for lokal- og distriktslag finner du til nedlasting her

Presentasjonsmal for lokal- og distriktslag finner du til nedlasting her

 

Brosjyrer, materiell og andre eksempler på bruk

Den nye profilen skal være enkel å ta i bruk og har mange ulike bruksområder. Lokal- og distriktslag kan gjerne benytte anledninga til å tenke over om de vil lage nye trykksaker, materiell og profileringsartikler med sine egne logoer.

Det blir laget en felles, ny vervebrosjyre i den nye profilen, på både bokmål og nynorsk. Fysiske eksemplarer av vervebrosjyren kan bestilles ved å ta kontakt med administrasjonen.  Brosjyrene er også tilgjengelig til nedlasting:

Vervebrosjyre bokmål

Vervebrosjyre nynorsk

 

Eksempler:

Dette er eksempler på hvordan logoen og den visuelle profilen kan brukes på materiell, trykksaker og i sosiale medier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulerer med ny logo og lykke til med arbeidet med den nye profilen!

 

 

Profilmanual, filer og maler
Bli medlem