Sentralstyremedlem i Norges Bygdekvinnelag Irene Furulund

Nulltoleranse for seksuell trakassering!

#Metoo har avdekket at det er langt igjen før vi har et samfunn bygd på likestilling mellom kjønnene, sier styremedlem i Norges Bygdekvinnelag Irene Furulund dagen før kvinnedagen 8. mars.

Seksuell trakassering er en ukultur og forbudt ved lov. I Norge skal det være likestilling mellom kjønnene og skal dette bli en realitet må holdninger i vårt samfunn endres.

Seksuell trakassering er uttrykk for et misforhold i likestilling og skeive maktforhold mellom kjønnene. Seksuell trakassering innebærer uakseptable og ulovlige krenkelser og det går ut over helsen til dem som er utsatt. Likevel er seksuell trakassering utbredt i både arbeidslivet, skole og fritid.

Kvinner som gjennom #Metoo kampanjen turte å si ifra og fortalte om sine opplevelser om seksuell trakassering fra menn, har senket terskelen for å tørre å si ifra at en ikke aksepterer uønsket seksuell oppmerksomhet. Ingen skal føle seg tvunget til å akseptere uakseptabel oppmerksomhet for å nå sine ønsker og mål i livet, være seg yrkeskarriere eller karriere på andre arenaer.   

Åpenheten #Metoo har gitt oss den nødvendige oppvåkningen vi trengte for å ta et oppgjør med hva som er greit og ikke greit.

Det er et håp om at #Metoo kampanjen kan være starten på et samfunn der vi som kvinner ikke må akseptere trakassering fordi vi er redd for å ikke bli trodd, eller være redd for å bli forbigått. Det må bli starten på et samfunn der ikke lenger maktmisbruk er akseptert og norsk lov følges.

Norges Bygdekvinnelag vil ha nulltoleranse for seksuell trakassering og vi vil omgås med respekt, gjensidig respekt.

God 8. mars.

Styremedlem i Norges Bygdekvinnelag                               
Irene K Furulund         

Bli medlem