Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter
Det er mye mathygge i vente, når du først er kommet frem til hytta. Foto: Finnmark fylkesbibliotek.

Det er mye mathygge i vente, når du først er kommet frem til hytta. Foto: Finnmark fylkesbibliotek.

Åshild Karlstrøm Rundhaug (66) bor i  Alta og er lærer i grunnskolen. Hun har  vært politiker i mange år og vara på  Stortinget. I voksen alder tok hun  «Matkulturstudiet» på Høgskolen i  Nesna i Nordland. I dag har hun begynt  å skrive fortellinger for barn og kommer  med bok om den kvenske bakekulturen.  Hun er leder i Alta Kvenforening og  styremedlem i Norske Kveners Forbund. Foto:  Arne Hauge/Ruijan Kaiku.

Åshild Karlstrøm Rundhaug (66) bor i Alta og er lærer i grunnskolen. Hun har vært politiker i mange år og vara på Stortinget. I voksen alder tok hun «Matkulturstudiet» på Høgskolen i Nesna i Nordland. I dag har hun begynt å skrive fortellinger for barn og kommer med bok om den kvenske bakekulturen. Hun er leder i Alta Kvenforening og styremedlem i Norske Kveners Forbund. Foto: Arne Hauge/Ruijan Kaiku.

Gjerdrum Bygdekvinnelag

Sider

Bli medlem